Vertrouwenscontactpersoon

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen bij CGV Sparta?
We hebben twee vertrouwenscontactpersonen: een man en een vrouw. Wij als bestuur wilden graag zowel een vrouw als een man als vertrouwenscontactpersoon, zodat ieder lid de keuze kan maken. 

Jan Naber - 06-51063284
Jan is al heel lang verbonden aan CGV Sparta, is zelfs in het verleden nog voorzitter geweest en inmiddels al jaren vertrouwenscontactpersoon. Wij hebben hem leren kennen als toegankelijke en begripvolle man met een goed oor. Hij kan snel situaties en te nemen vervolgstappen inschatten en advies daar over te geven. 

Angelique - 06-52650517Na onze oproep voor een vrouwelijke contactpersoon, meldde Angelique zich aan. In haar werk is ze ook veel bezig met mensen, het inschatten van situaties en hoe hier op in te spelen. 

Naast de telefoon, hebben ze ook gezamenlijk een e-mailadres: vertrouwenscontactpersoon@cgvspartazwolle.nl. Geef in je mailtje aan met wie van de twee je het liefst zou willen spreken. 

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?Ongewenst gedrag komt helaas overal voor. Op straat, op school, thuis en ook bij de turnvereniging. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. Als je met ongewenst gedrag te maken hebt binnen CGV Sparta, is het goed om te weten waar je terecht kunt voor advies of hulp. Of gewoon als je een luisterend oor wilt. 

Daarnaast kun je ook advies vragen, mocht je je zorgen maken om iets wat je over een ander lid hebt gehoord. Bij CGV Sparta vinden we het erg belangrijk dat je je veilig voelt of dat je je zorgen kunt delen.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal. Hij/zij heeft een geheimhoudingsplicht over wat jij vertelt. De vertrouwenscontactpersoon is er voor de turnsters en turners, de ouders, de begeleiders, coaches en trainers en alle andere vrijwilligers bij de vereniging.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jou en kan jou begeleiden. In overleg met jou en soms ook met je ouders zoeken zij naar een bemiddelaar of verwijzen naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon jou helpen bij het indienen van een formele klacht.

Meer informatie Voor meer informatie over fijn en veilig sporten, zie www.centrumveiligesport.nl Of waar je met eventuele zorgen terecht kunt: www.veiligthuis.nl.

Hoe werkt de vertrouwencontactpersoon?Er is een protocol ontwikkeld waarin precies is vastgelegd hoe het proces werkt en wat je mag verwachten. 

Bekijk het protocol