Bestuur

Het huidige bestuur is sinds de ALV in augustus 2022 actief. Het bestuur bestaat uit:

Angelique Ottens Penningmeester
Saskia Zomerdijk Technische Commissie 
Rik Greveling Communicatie
Ilse Zomer Secretariaat
Rob van Tilburg Voorzitter & ICT

We zijn ongelooflijk blij met alle vrijwilligers die in welke rol dan ook helpen bij het mogelijk maken van CGV Sparta. Een aantal groepen worden hier onder toegelicht. Wij hebben er voor gekozen om bij de commissies geen namen te vermelden. In aparte berichten via de ClubApp stellen we de diverse commissies aan onze leden voor.


Technische commissie
Onze technische commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering het technisch beleid. Ze zullen met enige regelmaat in de zalen te zien zijn. Soms om te ondersteunen maar ook om te kijken waar mogelijk wat extra opleiding of bijsturing nodig is om te zorgen dat assistenten en trainsters goed hun rol kunnen vervullen.

GIGA
Is eigenlijk onze activiteitencommissie. Ze verzorgen ondermeer de Vossenjacht, de turnkampen, Pietengym en hét ledenblaadje ‘de Spartief’.

Ledenadministratie
De ledenadministratie verzorgt de administratie rondom het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van leden. Belangrijk om de groepenverdeling, het aantal trainsters en assistenten inzichtelijk te hebben, maar ook om te zorgen dat de gegevens juist zijn om de contributie kunnen innen zodat we aan alle financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Communicatie commissie
Uitvoerende commissie bij het bedenken en verspreiden van nieuwsberichten via ClubApp, e-mail, social media en website

ICT commissie
Deze commissie zorgt voor de technische kant van voornamelijk de e-mail en website, alsook de opbouw van de website.

Actie commissie
Commissie voor het ondersteunen bij incidentele acties, zoals de Grote clubactie en de koekactie. Vele handjes maken licht werk en dat komt bij dergelijke acties zeker van pas!

Juryleden
Een aantal juryleden is verbonden aan CGV Sparta. Ze jureren tijdens wedstrijden (van de selectie).

Sponsorcommissie
Onze sponsorcommissie is nog niet aan de slag maar we hebben er al wel een commissielid voor. Sponsoring is nog niet groot binnen CGV Sparta, maar daar willen we wel in groeien. Dit had nog niet onze hoogste prioriteit.