Proefles

Ben je enthousiast over turnen, maar weet je niet zeker of het iets voor je is? Bij ons heb je de mogelijkheid om eerst 2 keer (gratis) een proefles mee te turnen voordat je ingeschreven wordt. Ouders mogen tijdens de proefles blijven zitten. Meld je graag wel even van te voren bij de trainster.

Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in de les vragen je om je daarvoor aan te melden. Na afloop van deze 2 proeflessen krijg je van de train(st)er een aanmeldingsformulier mee of kun je je inschrijven via de website.

Afhankelijk van hoe groot de groep al is, kun je direct aan de slag of wordt je op een wachtlijst geplaatst. Daar krijg je dan bericht van.

Halen en brengen

Reguliere lessen
Lessen worden gegeven door een trainster die hiervoor een opleiding heeft gevolgd van de KNGU of een gelijkwaardige opleiding heeft gehad. De trainster houdt doorgaans het overzicht, plant de oefeningen en stuurt de assistentes aan. De oefeningen zelf worden doorgaans dus door assistentes gedraaid. Hiervan heeft een deel ook al een cursus gevolgd en deels begeleiden we die vanuit de vereniging. 

Besloten lessen 
Onze turnlessen zijn besloten, met uitzondering van de vooraf aangekondigde kijklessen (zie verderop). Dat de lessen besloten zijn, is voor ouders niet het allerleukste, dat begrijpen we, maar heeft natuurlijk een reden. Onze ervaring is namelijk dat: 

  • kinderen regelmatig afgeleid worden wanneer (hun) ouders langs de kant zitten, waardoor het extra moeite kost om alle leden ‘bij de les’ te houden en ze leuk en goed les te geven. 
  • bij turnen worden soms oefeningen geturnd die kinderen in het begin best spannend kunnen vinden. Onze trainsters en assistenten begeleiden ze daarbij. De ervaring leert ons dat in veel gevallen kinderen iets meer durven zonder (hun) ouders langs de kant. 

We verzoeken u om zich daar aan te houden. Concreet betekent dat: 

  • voor aanvang van de les niet eerder dan 15 minuten voor de les in de kleedkamer en pas 5 minuten voor de les naar de zaal.
  • 5 minuten na start van de les graag de zaal verlaten en 
  • Op zijn vroegst 5 minuten voor het einde van de les de zaal weer in op ze op te halen. 

Opbouwen
Zit uw kind in de eerste les van de dag, vragen we u om de trainsters te helpen met opbouwen. En helpen afbreken als uw kind in de laatste les van de dag zit. Het klaarzetten en opruimen van de toestellen kost nou eenmaal tijd. We mogen vaak niet heel vroeg in de hal en hoe meer mensen helpen, des te eerder is het klaar en des te langer kan er geturnd worden.

 

Kijklessen

Een aantal keren per jaar laten we graag aan alle (groot)ouders, andere familieleden, verzorgers, etc. de turnkwaliteiten van uw kind(eren) tijdens een kijkles. De kinderen en trainster laten dan zien wat ze gezamenlijk in de afgelopen periode allemaal hebben geoefend en geleerd. Kijklessen zijn vaak rondom vakanties, staan in de agenda en worden dus aangekondigd via de ClubApp. 

Kom ook nu pas de zaal in op het moment dat de les begint (en laat uw schoenen aan de kant staan). We proberen iemand van het bestuur of de technische commissie aanwezig te hebben bij de kijklessen, voor eventuele vragen of opmerkingen. 

Maakt u gerust (vanaf de kant) foto’s of video’s. Maar denkt u bij het delen van foto’s op social media wel aan de privacy van anderen?